Control horari: Aquest diumenge entra en vigor el Decret del control horari

En primer lloc us volem transmetre tranquil·litat. Es tracta d’una nova pràctica que en moltes empreses, especialment del sector industrial, ja està implantat, i que al nostre sector es feia en pocs centres de treball. Per tant, no sols parlem de fer un nou protocol de registre  sinó de canviar la cultura d’un hàbit diari d’un col·lectiu molt important. Ni serà fàcil ni es podrà fer tot de cop, ho haurem d’anar madurant a poc a poc, tant les empreses, com els treballadors com la inspecció.

Per començar us proposem una fitxa de registre horari manual. També teniu possibilitats de registre horari en la majoria de software de TPV i si voleu, us podem proposar una app per fer-ho amb el mòbil, a un cost molt ajustat. Al mercat hi ha múltiples propostes, i suposem que n’hi haurà moltes més.

També heu de saber que al començar a computar la jornada de treball, heu de tenir en compte els següents aspectes:

  • Jornada efectiva. El còmput comença quan el treballador ja està canviat i disposat a treballar, i acaba quan el treballador es retira per canviar-se.
  • Jornada flexible. El nostre conveni permet fer combinacions d’horari dins un còmput anual de 1.791 hores. S’ha regulat la jornada irregular amb el 10% de la jornada, el que comporta unes 179 h a l’any. Vol dir que si una setmana treballa 50 h, la setmana següent pot compensar-ho treballant 30 h. L’important és no superar les hores anuals, 1.791 h i respectar els descansos entre jornada i els descansos setmanals.
  • Jornada intensiva. La jornada que té més de 5 h seguides de treball. Incorpora 20 minuts de descans que computa com a jornada de treball.
  • Descans entre jornades. Al nostre conveni a Lleida, el descans entre jornades és de 10 h. Amb caràcter general 12 h.
  • Descans setmanal. Amb caràcter general són 2 dies ininterromputs. Al conveni d’hostaleria de Lleida tenim possibilitats de fer 1,5 dies. Us recomanem de preguntar com, al departament laboral.
  • Festes no recuperables. Si es treballa un dia festiu nacional, CCAA, o local, s’ha de compensar econòmicament amb el plus o abonant el 40% del sou diari, i a més compensar amb un altre dia festiu.
  • Hores extraordinàries. Al nostre conveni a Lleida, el seu preu és el mateix que l’hora ordinària. El màxim anual són 80 h. Ho regula l’Estatut dels Treballadors.

Sense pressa, us recomanem que parleu amb el nostre departament laboral perquè pugueu anar prenent decisions amb més encert en aquest camp, segur que serà una bona decisió, i no sols per complir amb la norma de control horari, també per l’eficàcia i la compaginació de la dinàmica del sector amb la normativa laboral.

Us adjuntem dos fulls registre, un amb el totalitzador d’hores i l’altre sense amb format pdf. Els dos són vàlids. Si el voleu en format excel, truqueu a la federació al departament laboral i us el facilitaran. La normativa (Article 10 -RD 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo), indica que aquests registres s’hauran de mantenir durant 4 anys i que estaran a disposició dels treballadors i lògicament de la inspecció. També adjuntem un altre enllaç de l’app de control horari. Si hi  esteu interessats hem tancat un acord per un preu més reduït truqueu i us informarem.

Amb la finalitat de transmetre tranquil·litat, dir que fins ara, les sancions imposades per realitzar hores extraordinàries al nostre sector i a Lleida, han estat molt poques i que la inspecció veu normal que el nostre sector tingui una distribució irregular de la jornada.

També indicar que s’està treballant des de l’organització nacional perquè ampliïn el topall de les 80 h extres anuals.

A mesura que tots anem madurant us anirem mantenint informats.

Notícies relacionades
Dudas y críticas ante la implantación del registro horario en el trabajo
Com s’haurà de fer el Registre de Jornada Laboral?