Contracta abans de final d’any i treu profit de les deduccions a l’Impost de Societats

Si tens previst contractar a un treballador mitjançant el contracte indefinit de suport a emprenedors, t’ interessa efectuar la contractació abans que acabi l’any.

Recorda que aquest contracte va lligat a dues deduccions en l’Impost sobre Societats:

  • Una deducció de 3.000 euros si es tracta del primer treballador que contracta i aquest té menys de 30 anys.
  • Si el treballador està cobrant l’atur, podràs aplicar una deducció igual al 50% de la prestació que aquest tingui pendent de cobrar, amb el límit de 12 mensualitats. És a dir, la deducció màxima serà el 50% de 12 mesos d’atur.

Doncs bé, totes dues deduccions s’apliquen en l’exercici en què finalitzi el període de prova d’un any que tenen aquests contractes. Per tant, si s’efectués la contractació abans de final d’any en lloc de fer-ho el 2017, avançaràs un any l’aplicació de les deduccions (podràs aplicar-les en 2017 en lloc d’en 2018).