Continuem superant records mensuals de treballadors contractats

Aquest octubre, 9.179 treballadors afiliats al règim general al nostre sector a Lleida. Superant els 8.960 de l’any anterior, un 2,5% d’increment, un punt per sota la mitja espanyola. Es una dada molt positiva.

Ens remetem a informes anteriors per fer una valoració més concreta, ja que es va mantenint la tònica d’increment de contractació.

Document Relacionat
Informe Treballadors afiliats Hosteleria de España Octubre 2019