Continua sense poder-se ingressar la taxa turística a la majoria d’entitats financeres

Durant aquesta setmana hem estat fent gestions tant amb l’Agència Tributària Catalana i amb les diverses entitats bancàries col.laboradores amb la Generalitat de Catalunya, per tal d’intentar trobar alguna solució per solucionar la dificultat d’ingresar l’impots turístic. Fins a data d’avui no tenim resposta.

A manca de dos dies del termini per ingressar la recaptació de l’impost turístic del primer trimestre del 2013, continua sense puguer-se fer el tràmit d’ingrés a l ’oficina principal d’ entitats financeres, al menys de Lleida, com BBVA, Santander o Banc de Sabadell, tot i que consten com a entitats col·laboradores de l’Agència Tributaria Catalana. Les que es cursen per la Caixa es fan manualment.

Se’ns fa molt difícil d’entendre el que considerem una mala gestió i una gran manca de sensibilitat, que no sabem si atribuir al Govern, a les pròpies entitats o a tots dos.

A més d’encarregar-nos d’una desagradable tasca de recaptació, sense contraprestació, ni cap tipus de campanya d’informació, que en moltes ocasions, va al nostre càrrec, a més tenim dificultats per fer efectiu el pagament.

S’estima que la quantitat a ingressar a Lleida aquest trimestre oscil·li sobre els 500.000 €

Demanem que si alguna empresa te problemes per fer l’ingrés abans de la data prevista, i ho fa fora de termini es tingui en compte aquestes dificultats.

Recordem que la nostra entitat es va mostrar molt critica amb l’imposició de l’impost turístic, i que va posar en relleu l’agravi comparatiu amb altres zones d’Espanya o de Europa, indicant que la taxa turística es solia cobrar a grans ciutats, difícilment a territoris tant diversos com Catalunya, comparant Roma amb Mollerussa.

Document Relacionat

Raons per les que Lleida no pot implementar la taxa turística (setembre de 2012)