Condicions per a la reobertura de les terrasses a la Fase 1

Al BOE del dissabte 9/05/2020 s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat .

Les condicions per a la reobertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració a la Fase 1 són les següents:

Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració (Article 15)

1. Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al 50% de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal.

En tot cas, s’haurà d’assegurar que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.
Es consideraran terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

2. En el cas que s’obtingui el permís de l’Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previst a l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.

3. L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses (Article 16).

A la prestació del servei a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració s’hauran de dur a terme les següents mesures d’higiene i/o prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula (tovalles, tovallons…) d’un sol ús. En el cas que això no fos possible, s’ha d’evitar l’ús del mateix joc de taula amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada de l’establiment o local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

d) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o jocs de taula (tovalles, tovallons…) entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S’eliminaran productes d’autoservei com a portatovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres, i altres utensilis similars, prioritzant mono dosi d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.

g) L’ús dels lavabos pels clients serà amb una ocupació màxima d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. S’haurà de procedir a la neteja i desinfecció dels lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail:federacio@hostaler.org)