Comunicacions d’Hisenda

Els establiments d’hostaleria de tota Espanya estan rebent cartes informatives d’Hisenda en relació amb l’adequació i coherència de les seves dades econòmiques i tributàries, i amb la intenció de què el contribuent no persisteixi en les inconsistències sinó, s’inclouria en un procés d’inspecció.

En elles, es mostren en % les dades declarades i el comparatiu amb les que correspondrien amb el sector econòmic i segment de contribuent equiparable, especialment en les ràtios d’entrades amb efectiu i targeta de crèdit, així com el marge net i la quantitat total d’entrades als comptes bancaris.

Hem de dir que aquests paràmetres estan basats en informació de l’any 2017, i que aquestes ràtios han variat considerablement. Per una banda cada any els clients paguen més en VISA, i aplicació de noves tecnologies i per altra, amb els canvis tributaris del darrer any de deducció d’autònoms de dietes, és obligatori que paguin en visa per poder deduir-se aquesta despesa. Això fa, que les dades que presenten no són les adequades a la realitat de l’any 2019.

També dir que observem que aquests paràmetres són diferents en funció de la zona geogràfica, inclús a Lleida entre la capital, la plana o destinacions de neu per exemple.

En alguna zona, a Lleida, recentment, s’han rebut també visites per part d’Hisenda amb les mateixes conclusions.

Hem parlat amb la CEHE, que amb tota seguretat, saben que hi ha una lluita contra el frau, compartirà l’objectiu final de reduir-lo, però demanarà prudència i que s’actualitzi la informació. També demanarem una visita amb els responsables d’Hisenda a Lleida.

Us adjuntem una notícia que vàrem publicar recentment. Està claríssim que el present passa per una transparència total en els nostres comptes, i amb tenir clars els criteris d’una tributació justa.

També demanarem que s’apliqui la lluita contra el frau a les empreses de l’Ibex que declaren ben poc a Espanya, de les empreses que venen per internet a Espanya i no tributen i que es protegeixi una mica més als petits que treballem i assumim riscos de la nostra pròpia butxaca, i generem llocs de treball.