Comunicació de preus i actualització de dades per la Guia d’Establiments Turístics de Catalunya

Com cada any per aquestes dates els al·lotjaments turístics esteu rebent una comunicació del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya expressant que s’han d’introduir els preus a la  seva web  abans del dia 14 de setembre.

Si no es fa abans d’aquesta data, no es publicarà el preu a la guia de paper que edita la Generalitat de Catalunya. D’aquesta guia es fa difusió en tota la xarxa d’Oficines de Turisme que te la Generalitat de Catalunya per tot el territori i també a l’extranger, per tant es important ser-hi i tenir correctament actualitzades  les dades del establiment i els preus, que  en l’actualitat es poden publicar com  màxims o orientatius.