Comptes corrents: canvis importants per aquest 2014

A partir de l’1 de febrer entra en vigor el SEPA (Zona Única de Pagaments amb Euros) que permetrà tant a particulars com a les empreses realitzar pagaments electrònics amb una regulació comú a 33 estats: 28 membres de l’Unió Europea més Islandia, Lienchenstein, Mónaco, Noruega i Suïssa.

A qui afectarà?
A qualsevol ciutadà, empresa, associació o organisme públic europeu que tingui un compte a un banc i que realitzi transsaccions bancàries.

Quan entrarà en vigor?
L’1 de febrer, però s’ha acordat una moratòria de 6 mesos per poder-se adaptar. Per tant hi ha temps fins el proper 1 d’agost.

A la pràctica en que m’afecta?
Si ets un particular en poca cosa i si ets una empresa (gran o petit) que en la teva operativa diària emets o reps factures o transferències bancàries, t’afectarà d’una manera mes o menys important.

El canvi radica en que a partir d’ara aquestes transaccions es realitzaran amb el codi IBAN que són els 20 dígits del compte corrent i que ara s’incorporen 4 digits més al davant (2 Lletres i dos números):

Codigo_Iban_354 PX

En les transaccions també s’haura d’indicar el codi BIC o SWIFT de l’entitat bancària a la que transferirem diners:

CODIGO-BIC3

Per tant si en la seva operativa diaria generes aquestes transaccions tindras que:

  1. Adaptar i actualitzar els teus sistemes informàtics a aquesta nova nomenclatura.
  2. La responsabilitat de guardar les autoritzacions dels clients per poder domiciliar rebuts.
  3. Revisar i adequar els documents comercials (factures, contractes, pàgines web… etc)
  4. Pel que fa al pagament de nómines dels treballadors, també es tindrán que revisar tots els documents on aparegui el seu CCC (Códi de Compte Corrent)
  5. Es tindrà que informar als proveïdors el BIC i l’IBAN pels comptes que utilitzem per realitzar operacions amb ells.
  6. Està preparat per a rebre de les entitats bancàries un nou format de fitxer informatiu on sortiran les incedècies de les operacions realitzades per tal de poder rectificar els errors.

Quines avantatges te aquest nou sistema?
Permetrà emetre i efectuar pagaments nacionals i transfronterers entre els països de la zona SEPA amb les mateixes condicions, drets i obligacions.