Avalua la competitivitat del teu establiment en l’àmbit de les TIC

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha desenvolupat una eina que permet avaluar la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació als vostres establiments des del punt de vista de la competitivitat de la vostra empresa en l’ús d’aquestes.

És una eina web on heu de respondre un qüestionari que analitzarà la vostra estratègia en àmbits com la presència a internet, xarxes socials, comerç electrònic online i la digitalització del punt de venda.

Quan el finalitzeu us enviarà un informe amb una valoració per cada àrea i una valoració genèrica així com tot un seguit de propostes per millorar.

 

competitivitat