Comarca de la Cerdanya: Restricció d’entrada i sortida comarcal  i tancament de bars i restaurants

El dimecres 23/12/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.

La mesura de salut pública més important que afecta al sector de l’hostaleria de la comarca de la Cerdanya és la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments, així com la restricció de l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques de la Cerdanya.

A continuació us expliquem amb més detall en què consisteixen aquestes mesures que entren en vigor el dimecres 23/12/2012, i que tenen una durada de 15 dies, sens perjudici de la seva avaluació continuada.

Activitats d’hostaleria i restauració (Apartat 8 de la resolució).

1. Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.

2. Resten exclosos d’aquesta suspensió:

– Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients allotjats, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.

– Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi els serveis de menjador de caràcter social.

– Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

3. En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment amb l’excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta i sempre aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques i de seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.”

Altres mesures de salut pública previstes en aquesta resolució que també afecten als establiments del sector de la comarca de la Cerdanya son les següents:

Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori comarcal  (Apartat 2 de la resolució).

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius que s’indiquen a la Resolució (p. ex. assistència a centres sanitaris, obligacions laborals, professionals o empresarials, retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable, etc. …)

En el període comprès entre el dia 23/12/2020 i el dia 6/01/2021, ambdós inclosos, no estan autoritzats els desplaçaments d’entrada i sortida de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna: Toc de queda (apartat 3 de la resolució)

Prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb les excepcions previstes.

S’amplia fins a les 1:00 hores: les nits del 24 al 25/12/2020 i del 31/12/2020 a l’1/01/2021.

– S’amplia fins a les 23:00 hores: la nit del 5/01/2021 i únicament per permetre el retorn al domicili.

 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social (apartat 4 de la resolució)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31/12/2020 i dels dies 1, 5 i 6/01/2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort