Cessen la Directora de l’Escola d’Hoteleria de Lleida

Aquest dilluns s’ha fet efectiu el cessament de la Directora de l’Escola d’Hoteleria de Lleida, Ana Maria de Madariaga. És un procés que es va iniciar al final del curs passat a conseqüència d’una denúncia de quatre professors. L’Anna Maria feia dos anys que ostentava el càrrec, substituint al Sr. Gregori Canalies. Nosaltres ens vàrem interessar aquest estiu per l’expedient obert al Departament, i el Delegat ens va expressar que era un tema intern.

L’Escola d’Hoteleria de Lleida, va sorgir com a producte de la nostra reivindicació el 1989, es va formalitzar un acord entre ensenyament i la Diputació Provincial. Actualment és un IES d’ensenyament, i té matriculats uns 240 alumnes, que cursen diferents especialitats.

El que ens preocupa, és que l’escola necessita una remodelació integral tant estructural com de gestió, que s’hauria de treballar en el com podem millorar la participació dels empresaris a l’escola, què les practiques són fonamentals i què amb el procés de transformació social que estem, necessitem més que mai professionals ben formats.

Pel que nosaltres sabem l’Anna perseguia aquests objectius. Aquesta situació no és la millor per l’escola, però esperem que sigui per aconseguir reconduir la trajectòria necessària per convertir-la en un centre de referència.

Esperem que un dia ens donin explicacions del perquè s’ha pres aquesta mesura, prevista per resoldre situacions excepcionals.

Notícia Relacionada
Educació cessa la directora de l’Escola d’Hoteleria i els alumnes van avui a la vaga