Centres comercials de Lleida

Sabeu per informacions anteriors que la Federació participa en les accions de seguiment d’implantació de superfícies comercials a Lleida.

Recentment l’Ajuntament va presentar l’Estudi d’oferta i demanda comercial.

Tot seguit es preveu més activitat a l’entorn de :

  • Reflexions sobre la presentació dels resultats de l’estudi d’oferta i demanda Comercial presentats a l’Ajuntament.
  • Sol·licitar un estudi de l’impacte social
  • Proposar una jornada sobre experiències comercials a d’altres ciutats, amb l’objectiu de tenirun millor criteri sobre el model a seguir.

La tendència que es persegueix no es eliminar qualsevol iniciativa comercial sistemàticament, com a resultat d’una política extremadament proteccionista i conservadora, sinó la de buscar el millor model que pugui complementar l’actual oferta comercial, i com a resultat tenir una ciutat moderna, dinàmica, comercial, competitiva, exclusiva i sostenible.

EnquestaDinamismenoucentrecomercial

Noticia relacionada
Lleida, el model de ciutat comercial a debat