Hostaleria de Lleida aconsegueix ampliar en 30 minuts l’horari de tancament de les terrasses de la ciutat de Lleida, de diumenge a dijous, desde l’11 de maig al 29 de setembre de 2018

L’Ajuntament de Lleida ha atès la sol·licitud que HOSTALERIA DE LLEIDA va presentar demanant l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses de la nostra ciutat. Les negociacions per aconseguir aquesta ampliació han durat pràcticament tres anys. Mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Lleida ha ampliat provisionalment l’horari de tancament de les terrasses estipulat a […]

Nou Reglament de Protecció de Dades

El pròxim 25 de maig serà d’aplicació obligatòria el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 que substitueix l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). El nou reglament, que es basa en els principis de transparència i proactivitat, suposa canvis molt importants en la manera de tractar les dades per part de […]

Aspectes més destacats per al sector de l’allotjament turístic de la jornada informativa de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre el nou Reglament Europeu

El proper 25 de maig entrarà en vigor el Reglament General de Protecció de Dades. Aquest Reglament, d’àmbit comunitari, es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea i conté la reglamentació relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació […]

Hostaleria de Lleida presenta consideracions a l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida

HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat davant l’Ajuntament de Lleida un escrit amb diverses consideracions a l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida, dins el termini que s’havia concedit per tal de realitzar preguntes, suggeriment i propostes. Aquest Avantprojecte d’Ordenança que s’ha elaborat des de la Regidoria de promoció i gestió de l’habitat urbà i rural i […]

Vaga del 8 de març

La vaga d’aquest pròxim dia 8 de març té com objectius: el rebuig a la desigualtat que pateixen les dones en el mercat laboral, a la cronificació de la desocupació femenina i contra la violència de gènere. S’ha comunicat pels dos sindicats més representatius (CCOO i UGT) una convocatòria de vaga de tres torns, el […]

Les novetats del nou Conveni Laboral 2017-2020

Després de 7 mesos de negociació, aquesta setmana s’ha signat el conveni laboral per la Indústria d’Hostaleria i el Turisme de Lleida, que com bé sabeu la Federació d’Hostaleria té la representació de la part empresarial. Principals novetats respecte a l’anterior: Art 2 Àmbit funcional. Inclou  comerç amb degustació. Art 5. Àmbit temporal. La vigència del […]

Més control als lloguers d’habitatges turístics

Un dels principals objectius de l’Agència Tributària dels darrers anys és el control sobre els lloguers no declarats i en aquesta línia, s’ha aprovat la creació d’una nova declaració informativa que hauran de presentar les plataformes col·laboratives que actuen d’intermediàries en molts arrendaments turístics com ara Airbnb, Homeaway o Niumba. Aquest Reial Decret 1070/2017 de […]

Canvis en la Llei d’Autònoms a partir d’1 de gener

Llei Autònoms

El passat 25 d’octubre va sortir publicada la Llei 6/2017 de les reformes urgents del treball autònom. Algunes d’aquestes reformes entraran en vigor a partir del proper dia 1 de gener. Us recordem  aquests canvis: 1. Es modifica el recàrrec en els impagaments de les obligacions del rebut d’autònom i del rebut de cotitzacions dels […]

Permisos laborals davant les eleccions al Parlament de Catalunya pel dijous 21 de desembre

eleccions 21d

El dia de les eleccions, en aquelles localitats que no sigui festiu, les empreses hauran de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors i que tinguin l’obligació de treballar en aquesta data, dels següents permisos: 1. Un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui, […]

Atenció amb el wifi del teu establiment: Consells legals per a l’hostaler.

Avui en dia tothom espera tenir wifi quan accedeix a un establiment hostaler. Si un local del nostre sector no disposa de wifi i vol continuar obert, en poc temps n’haurà de tenir. Si oferim un ús “domèstic” del wifi als clients, algú a qui li facilitem la contrasenya pot entrar a la nostra xarxa, […]