Entra en vigor el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

El Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE) es va publicar al DOGC i va entra en vigor el passat 23 de juny de 2017. El Reglament de l’IBEE regula i complementa tots els aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de la Llei […]

El nou Projecte de Reglament de la taxa turística en tramitació

taxa turística

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat està tramitat l’elaboració del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, conegut popularment com a taxa turística. Aquest Departament ha notificat a HOSTALERIA DE LLEIDA que pot presentar les al·legacions que consideri oportunes al projecte de Reglament, finalitzant […]

Esports reinterpreta la normativa de socorristes

La Secretaria General de l’Esport ha publicat una nota informativa i interpretativa que facilitarà la inscripció com a socorrista al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) a totes aquelles persones que ja tenien alguna titulació de socorrista obtinguda abans del 21/05/2015, sempre que puguin acreditar l’experiència de dues temporades o 700 hores […]

Es modifiquen els períodes de liquidació i presentació de la “taxa turística”

S’ha publicat al DOGC del dia 15/06/2017 el Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre. Aquest Decret entra el vigor el 16/06/2017. D’acord amb el nou reglament, l’impost sobre les estades en establiments turístics, conegut […]

Nous requisits pels socorristes de les piscines

Durant els darrers dies, diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò dels canvis a la normativa per exercir de socorrista i les dificultats existents per trobar aquest tipus de professional per la temporada d’estiu. En el present article us volem recordar què diu la normativa del Departament de Salut, modificada a l’any 2001, que regula […]

La prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic també afecta als establiments d’hostaleria

Arran de diverses consultes d’establiments associats, HOSTALERIA DE LLEIDA ha preguntat a l’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA si aquesta prohibició fixada per llei també afecta a les bosses de plàstic que es puguin lliurar en els establiments d’hostaleria, per exemple, quan l’hostaler lliura una bossa de plàstic al client per posar entrepans o menjar per […]

Nova instrucció de treball, per part de la inspecció de treball, sobre el Registre de Jornada dels Treballadors

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, davant els pronunciaments del Tribunal Suprem, ha modificat el contingut de la citada Instrucció 3/2016, dictant en data 18-05-17, la Instrucció 1/2017, en la qual es estableix, les següents conclusions: a) La instrucció 3/2016, de 21 de març segueix vigent, excepció feta de l’aspecte […]

Comunicat de l’Agència de Salut Pública de Catalunya relacionat amb tonyina fresca presumptament en males condicions

Durant aquesta setmana diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò de la noticia sobre la retirada per part de les Autoritats Sanitàries de tonyina fresca sospitosa de provocar infeccions alimentàries. A continuació us facilitem el Comunicat que l’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA ha emès aquest dijous per la tarda, en relació a la tonyina […]

Què s’ha de tenir en compte per instal·lar castells inflables en establiments d’hostaleria?

La instal·lació de castells inflables en restaurants i salons de banquets durant la celebració de bodes, comunions i altres actes socials, com una activitat complementària a la restauració i de divertiment per als més petits, és habitual en el nostre sector. Els castells inflables malauradament estan d’actualitat com a conseqüència de la tràgica mort d’una […]

Entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades

El passat 1 de maig de 2017 va entrar en vigor l’impost sobre begudes ensucrades envasades, que ha estat creat i regulat per la Llei 5/2017, de mesures fiscals. Aquest impost grava el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació. QUINES […]