Nombre de Treballadors al sector

Nombre de Treballadors al sectorAl tancament del mes d’Abril s’ha batut un altre record, hem tornat a augmentar el nombre de treballadors contractats a Espanya. El sector que més ha contractat, l’ hostaleria i la construcció. A nivell d’Espanya, el nombre de treballadors al nostre sector ha fet un augment d’un 7 %, amb respecte amb el mateix mes […]

Canvi de tendència en les pernoctacions al 2014

Canvi de tendència en les pernoctacions al 2014Adjuntem el quadre de l’evolució de les pernoctacions globals, i desglossat per hotels i càmpings dels últims anys, i comparat amb la província d’ Osca. Es pot observar un trencament de la caiguda iniciada al 2008, però amb una reacció retardada considerable amb respecte als nostres veïns, i amb un índex de creixement inferior.

Evolució del nombre de treballadors al sector

Evolució del nombre de treballadors al sectorAdjuntem els gràfics del nombre de treballadors i autònoms al tancament del 2014, i la seva evolució. En aquest es poden observar dos aspectes a destacar: L’estancament de Lleida amb respecte al creixement de la mitja espanyola. L’importància a Lleida, de la temporada de neu, per la seva durada, si ho comparem amb la temporada […]