Continuem creixent en la contractació

Continuem creixent en la contractacióHem tancat el 2017 amb xifres record de contractació laboral al sector. A l’estiu hem superat el llindar dels 10.000 treballadors, i durant l’any mantenim creixements superiors al 4% mensual, similar a la mitja espanyola. Hem de dir que l’índex de creixement, tant l’espanyol com el de Lleida, s’estan reduint lentament, després d’augments espectaculars després […]

Rècord històric de pernoctacions a l’estiu

Rècord històric de pernoctacions a l’estiuA Lleida les pernoctacions han augmentat un 10% comparat amb l’any anterior, amb una diferència d’un 4% per sobre d’Osca. Si desglossem residents i estrangers, augmentem un 10% els residents, en contra d’un 5% a Osca, i un 6% els estrangers contra un 7% d’augment a Osca. El balanç és molt positiu, amb xifres rècord, […]

Récord treballadors contractats a l’agost

Récord treballadors contractats a l’agostRécord treballadors contractats: Nou récord amb el nombre de treballadors al mes d’agost al sector de l’hostaleria, hem superat la xifra de 10.000 treballadors al règim general a Lleida. L’índex de variació interanual s’han moderat i es mantenen sobre el 7 % tant a Espanya com a Lleida, fet que podem considerar tot un èxit […]