Catalunya representa el 7,5% de la riquesa regional segons un estudi de la Confederació de Hosteleria de España

El conjunt de l’hostaleria espanyola va tornar a superar el 2017 la xifra de 300 mil establiments, que van emprar a 1,6 milions de treballadors i van tenir una facturació de 129.450 milions d’euros, el queepresenta en termes de VAB un 7,2% del PIB nacional.

Augmenta el pes de l’hostaleria a la formació del PIB

L’any 2017 l’aportació de l’hostaleria a l’economia se situa en el 7,2%, enfront del 7,1% que suposava en 2016, després de les revisions de la Comptabilitat Nacional de l’INE que han suposat una revisió a l’alça ( les dades anteriors situaven l’aportació en el 6,8%). D’aquest percentatge, un 5,5% procedeix dels serveis de restauració i un 1,7% de l’allotjament.

El sector hostaler ha evolucionat de manera favorable el 2017 tot i que el ritme de creixement no ha estat tan alt com el de l’any anterior. Tot i així, la xifra de negoci va augmentar de forma destacada, un 4,7%, mantenint-se el nivell d’ocupació en pràcticament la mateixa xifra que l’any anterior i amb els preus en la mateixa línia de moderat ascens de l’any anterior.

Dins el total de l’hostaleria, els establiments de menjars i begudes són els que més representació tenen, amb prop del 90% del total, superant 277.000 locals el 2017, un 1,1% més que l’any anterior. Aquest creixement és superior al que va tenir lloc l’any anterior i es deu a l’evolució positiva dels restaurants i els establiments de col·lectivitats i càtering, encara que els bars, que són els més nombrosos, van tornar a tenir una evolució negativa. La producció del subsector de restauració va augmentar en major mesura que els locals, un 3,4%, acostant-se a als 100 mil milions d’euros.

Els bars, els establiments més nombrosos

Els bars són els més nombrosos dins del grup de restauració (60%), tot i que porten diversos anys en descens. El seu ritme de caiguda en 2017 s’ha suavitzat fins a un 0,4%, sumant en aquest any 184.430 establiments. Com en anys anteriors, tot i que van descendir en nombre, la seva producció va augmentar, el 2017 un 0,9% fins a 39.094.000 d’euros.

Per darrere en volum se situen els restaurants que sumen en 2017 un total de 76.492 establiments, amb un creixement d’un 3,8% respecte a 2016, més intens que el d’anys anteriors, de manera que augmenta el pes d’aquests locals en el conjunt de la restauració fins a representar prop d’un 25% del total. Aquest subsector suposa el major percentatge de la producció sumant una mica més de 49 mil milions d’euros, amb un creixement respecte a l’any anterior d’un 4,9%.

El grup de col·lectivitats i càtering continua suposant els majors creixements del sector, amb un avanç en 2017 d’un 5,6% respecte a l’any anterior fins 16.617 locals. La producció d’aquesta branca d’activitat va augmentar un 6,2% respecte a un any enrere, amb un total de 10.744.000 d’euros.

Major creixement en l’allotjament

La branca d’activitat d’allotjaments té una relació molt directa amb el turisme, l’evolució es reflecteix de manera més destacada que en els serveis de restauració. Dins d’aquest grup el major pes correspon als hotels, encara que en els últims anys amb els canvis en els hàbits dels clients estan guanyant terreny altres formes d’allotjament turístic com els càmpings, els apartaments i allotjaments de turisme rural, i altres, com els albergs, pensions o residències.

Els hotels han presentat una evolució de suaus creixements durant els últims anys, influenciats per les bones xifres del turisme exterior, aconseguint en 2017 la xifra de 15.737 establiments, un 4,1% més que l’any anterior. Aquest bon comportament del turisme, que es reflecteix de forma més intensa en els resultats de l’allotjament, fa que la seva producció hagi crescut amb més intensitat que en el subsector de restauració. Els hotels van facturar el 2017 un total de 26.408.000 d’euros un 9,2% més que l’any anterior.

Els apartaments i cases rurals se situen molt a prop per darrere en nombre dels hotels amb un total de 14.091 locals i suposen el major avanç del conjunt del grup hostaler: un 8,5% respecte a l’any anterior, creixent en terme percentual a doble de ritme que els hotels. La seva facturació, però, se situa molt per sota en volum, amb 2.848.000 d’euros, encara que el seu creixement interanual és el més gran de tot el grup de l’hostaleria, amb un avanç d’un 15,4% respecte a 2016.

Els càmpings, mostren un nombre total d’establiments relativament petit, encara que no menys important per la gran capacitat d’allotjament que generen. En 2017 van augmentar un 1,4% respecte l’any anterior, fins a un total de 1.183 allotjaments, amb una producció que va ascendir fins 777 milions d’euros, un 5% més que l’any anterior.

La resta d’allotjaments està format per un petit grup d’establiments entre els quals es troben les residències, albergs i pensions, entre d’altres. Aquest grup va sumar 1.075 establiments el 2017, un 7,1% més que l’any anterior. En conjunt van facturar 388 milions d’euros, un 4,8% més que el 2016.

Font: Confederació de Hosteleria de España