Canvis en la fiscalitat de l’IRPF dels lloguers pel 2015

El 20 de juny es va aprovar en Consell de Ministres, l’avantprojcte de Llei en el que es modifica la Llei 32/2006 de l’IRPF. S’han introduit una sèrie de modificacions que estan pendents d’aprovació.

Dit això i amb la previsió que sigui aprovada, aquesta entrarà en vigor l’any 2015 i per tant canviarà substancialment la fiscalitat del lloguer d’habitatges, pel que en alguns casos convé formalitzar el lloguer abans de finals d’any.

Menys incentius.

A partir de 2015 s’introduiran canvis en l’IRPF aplicable als lloguers dels habitatges, canvis que afecten tant a propietaris com a llogaters:

  •  Per als propietaris, desapareixerà la reducció del 100% aplicable als rendiments quan els llogaters són joves menors de 30 anys.  A partir de 2015 la reducció serà sempre del 60%, independentment de l’edat del llogater.
  • I per als llogaters, s’eliminarà la deducció de fins el 10,05% dels lloguers satisfets que s’ aplica quan tenen una base imposable en el IRPF inferior a 24.107,20 euros.

Deducció. No obstant, la forma en que desapareixen ambdós incentius és diferent. Mentre que la fi de la reducció del 100%, per a qui lloga, afecta a tots els contractes de lloguer, sigui quina sigui la seva data d’inici, la desaparició de la deducció per als llogaters únicament afecta als contractes iniciats abans de 2015. És a dir, els llogaters que hagin iniciat el seu contracte abans de 2015 i que hagin gaudit de la deducció abans d’aquest any, podran continuar aplicant-la fins al final del contracte.

Informa els teus potencials llogaters que fer-ho abans de final d’any, els permetrà estalviar molts diners.

Abans de final d’any. Si ets propietari d’un habitatge i, vols llogar-lo, o si ets intermediari en el mercat immobiliari, pots utilitzar aquest argument per a aconseguir un llogater amb més facilitat. Els llogaters amb rendes baixes que formalitzin el seu contracte ara, en lloc de fer-ho en 2015, estalviaran impostos.

EstalviIRPFLloguer2014

Exemple: l’estalvi que amb un lloguer de 7.200 euros a l’any obtindrà en cinc anys

 

 

Font. Boletín de asesoría: Apuntes & consejos impuestos