Canvis en el termini de l’enviament de factures aquest 2017

A partir de 2017 les factures emeses a empreses han de ser enviades abans del dia 16 del mes següent al de la realització de l’operació.

Fins a l’any 2016: Les factures per operacions realitzades el mateix mes s’ havien d’emetre abans del dia 16 del mes següent. I una vegada expedides, havien d’ enviar-se al client en el termini d’un mes des de la data d’emissió.

A partir del 2017, el termini d’emissió i enviament és el mateix: 15 dies,. Les empreses ja no tenen un mes per enviar-les.

Exemple:

(1) Amb aquest canvi les empreses rebran abans les factures, anticipant la deducció d’IVA. En aquest cas, per exemple, serà més probable que el comprador pugui deduir l’IVA suportat en la declaració del 1er trimestre.

Sancions

Tingueu en compte que no emetre o enviar les factures en termini pot ser sancionat:

  • En el cas de les empreses que presentin la seva relació mensual de factures, a Hisenda li serà més fàcil detectar els proveïdors que incompleixen.
  • En concret, hisenda pot imposar una sanció de l’1% de la quantia total de les factures que han sobrepassat el termini màxim indicat.