Canvis en el model de fulla de salari

El passat 11 de novembre es va publicar al Butlleti Oficial de l’Estat la ORDEN ESS/2098/2014 de 6 de novembre en la que es modifica l’annex de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, en el que s’aprobava el model de rebut individual de salaris.

Un dels canvis importants que s’ha de destacar es que fins ara a les fulles de salari únicament constava la base de cotització i el tipus de retenció corresponents al treballador,  a partir d’ara s’haurà de fer constar també la part que aporta l’empresari.

Per tal d’adaptar-se a aquest nou model es dona un un plaç 6 mesos.