Canvis amb el permís de paternitat aquest 2020

Aquest any, si un treballador té un fill, el seu permís de paternitat serà de dotze setmanes. D’aquestes dotze setmanes, les quatre primeres immediatament després del part són obligatòries.

Una vegada gaudides les quatre setmanes, es pot continuar gaudint del permís de paternitat fins a arribar a les dotze setmanes o les vuit setmanes restants, es poden fer de manera intermitent amb períodes mínims de set dies fins que el fill/a tingui dotze mesos.

Si s’utilitza aquesta, el treballador ha d’avisar a l’empresa almenys amb 15 d’antelació, que vol gaudir en diverses setmanes el permís o el permís acumulat.

Una altra fórmula que pot elegir el treballador, és la paternitat parcial. Les 8 setmanes restants les gaudeix a temps parcial. Exemple, si elegeix el 50% de paternitat, s’amplia el permís a setze setmanes i l’altre 50% el treballaria a l’empresa.

Maternitat

La maternitat continua amb les setze setmanes de les quals, les primeres sis setmanes del part són obligatòries a gaudir i la resta, es pot elegir fer-les a temps parcial. Exemple: si elegeix el 50%, s’amplia el permís a vint setmanes i l’altre 50% el treballaria a l’empresa.