Canvis als crèdits ICO i a la moratòria per sol·licitar concurs de creditors.

El Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de recolzament a la solvència empresarial y al sector energètic, i en matèria tributaria, dictat pel President del Govern Espanyol i en vigor des del passat 19/11/2020, continua la línia de recolzar la solvència de les empreses davant la prolongació dels efectes de la crisi sanitària del coronavirus, adoptant noves mesures en l’àmbit financer i concursal.

Aquest Reial Decret Llei estableix que les empreses i autònoms que van demanar un dels crèdits ICO posats en marxa per la crisi sanitària, podran sol·licitar fins al 15/05/2021 que s’allargui el termini per a pagar tres anys extra, fins a un màxim de vuit (el topall fins ara era de cinc).

També podran demanar que la carència, el temps durant el qual no es comença a retornar el crèdit, passi de 12 a 24 mesos com a màxim. Aquestes quotes que es retarden es podran pagar al final o repartir-se entre la resta de mesos.

A més, es podran sol·licitar aquest tipus de crèdits avalats per l’ICO fins el 30 de juny del 2021.

Això s’aplica tant a la línia aprovada al març i dotada amb fins a 100.000 milions d’euros com a la posada en marxa a l’estiu de fins a 40.000 milions per a finançar inversions.

Per poder accedir a aquestes ampliacions, no podran tenir impagaments de més de 90 dies en aquest crèdit o qualsevol altre amb la mateixa entitat, tampoc estar en el registre de morosos ni en procediments concursals.

Els Bancs hauran de respondre a les sol·licituds en un màxim de 30 dies i no podran obligar a contractar altres productes o pujar els interessos sense que estigui justificat pel cost. A més, s’aclareix: no es concedirà cap ampliació sense autorització expressa de la Comissió Europea.

D’altra banda, mitjançant aquest Reial Decret Llei, s’ha allargat fins al 14/03/2021, la moratòria per demanar concurs de creditors.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org)

Documents relacionats
Esquema RD 30/2020