Campanya d’inspeccions laborals al sector de l’hosteleria

La Inspecció de Treball ha començat una campanya important d’inspeccions en el nostre sector i preveiem que s’allargui en el temps.

Recordeu que és important de tenir a tots els treballadors donats d’alta a la Seguretat Social. El no fer-ho comporta una sanció mínima de 3.126 €, si l’alta es derivada de la visita inspectora, i en el cas que sigui una persona perceptora de prestació o ajudes, o estranger sense autorització de treball, la sanció mínima pot ser de 10.000 €.

La contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals es obligatori quan una empresa té treballadors. La Inspecció de Treball revisa que es tingui concertat.