Calendari laboral 2017

S’han publicat els calendaris que marcaran els dies festius a nivell nacional, autònom i local per aquest 2017.  En l’àmbit laboral s’ha tenir en compte que la normativa marca una sèrie d’obligacions en referència al calendari laboral que són les següents:

  1. S’ha d’elaborar anualment i s’ha e publicar abans de l’1 de gener de cada any o als 30 dies de l’obertura del centre de treball.
  2. S’ha d’exposar en un lloc visible a cada centre de treball.

Documents Relacionats
Calendari Laboral 2017
Calendari de festes locals de Catalunya 2017