Autònoms sense activitat: Què està passant amb els autònoms?

La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha detectat que pot haver un nombre “important” d’autònoms que segueixen pagant les seves quotes a la Seguretat Social per evitar perdre els seus drets consolidats malgrat no mantenir una activitat continuada.

En un comunicat a propòsit de l’ Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al primer trimestre, UPTA argumenta que segons aquest indicador llança un descens de 20.300 autònoms, fins 3.014.300 persones, mentre que els registres de la Seguretat Social comptabilitzen 3.059.000 treballadors per compte propi.

UPTA espera que en el conjunt de l’any es puguin donar unes dades d’ocupació més positives, ja que les dades d’aquest primer trimestre, l’ocupació en general no sembla confirmar encara les expectatives i objectius establerts pel govern.

Document Relacionat
Estadística de Població Activa 1r Trimestre de 2014