Augment de la contractació al sector de l’hosteleria

Al començar l’estiu, la millor noticia econòmica del moment és que s’augmenta la contractació de treballadors, i un dels principals motors d’aquest dinamisme, és el nostre sector.

Si analitzem amb més detall les dades podem veure les següents observacions al nostre territori:

  • L’augment mig del sector a Espanya, és manté, amb una lleugera alça, amb percentatges superiors al 6 % , durant el present 2015, gairebé al doble, que l’augment a Lleida, amb puntes de serra que s’enfonsen fins a 0.
  • Continuem tenint dificultats en la cerca de persones per treballar, quant parlem d’ofertes de treball que no estan en els principals nuclis poblats, i que sol·liciten un mínim de professionalitat.

EvolucioTreballadors062015

EvolucioAutonoms062015

A Lleida, mantenim un creixement, tot i que, a la mitat del ritme de la mitja espanyola, i de forma inconstant.

Preveiem que augmentin les dificultats en la recerca de persones a mesura que es recuperi el mercat laboral.

Noticia relacionada
70.000 trabajadores más en hostelería (hosteleriadigital.com)