Atenció!: Properes inspeccions de compliment de la Llei Antitabac a les terrasses

El Departament de Salut a Lleida de la Generalitat de Catalunya ha comunicat per escrit a HOSTALERIA DE LLEIDA que durant els propers mesos es reforçaran les inspeccions a les terrasses dels establiments d’hostaleria, per tal d’assegurar el compliment de la coneguda com “Llei Antitabac”.

Segons el Departament de Salut, un nombre important de denúncies de particulars i organitzacions posen de manifest l’existència d’incompliments a les terrasses exteriors cobertes i envoltades de més de dues parets o paraments com també a retancaments (“retranqueigs”) construïts als accessos de bars i restaurants.

Per continuar millorant la salut de la població, la Secretaria de Salut Pública considera necessari evitar aquestes situacions i assegurar el compliment de la normativa sobre tabac. Per aquests motius, ens han informat per escrit que la Secretaria de Salut Pública reforçarà en els propers mesos les seves activitats d’inspecció, posant especial èmfasi en la vigilància de la prohibició de fumar en espais externs, però que no poden considerar-se a l’aire lliure.

Recordeu que la “Llei Antitabac” estableix que es considera “espai a l’aire lliure”: dos laterals, un sostre o quatre laterals sense sostre. Als retancaments (“retranqueigs”), no està permès fumar.

Descripció dels requisits tècnics

Segons la modificació de la “Llei Antitabac” que va entrar en vigor el 2/01/2011, i en l’àmbit de l’hostaleria, es considera espai a l’aire lliure “tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui rodejat lateralment per un màxim de dos parets, murs o paraments”.A més, cal recordar que fa uns anys els inspectors del Departament de Salut de la Generalitat van constatar un augment en el nombre d’establiments de restauració que realitzaven “retranqueigs” de la porta d’entrada als locals, o terrasses cobertes, en els quals s’instal·len taules per a fumadors. Atès que amb l’última reforma de la “Llei Antitabac”, està prohibit fumar en els establiments de restauració tancats i només es permet fumar en els espais a l’aire lliure, i que à l’àmbit de l’hostaleria, com us hem dit anteriorment, es considera espai a l’aire lliure tot espai que no està cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat per un màxim de 2 parets, murs o paraments, s’ha de considerar que els “retranqueigs” no són espais a l’aire lliure i, per tant, hi està prohibit fumar.

Si voleu més detalls, truqueu al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA.

Noticies relacionades

Inspeccions tabac, especialment a les terrasses