Assemblea General i eleccions a la Junta del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran

El passat dilluns 15 de juliol va tenir lloc l’Assemblea General del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran a l’hotel Tryp Vielha, a les 16:00 h en primera convocatòria i a les 16:30h en segona convocatòria. Vam comptar amb l’assistència del Secretari General de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona.

En primer lloc el President, Ambròs Barberà Mañé, va agrair als socis la seva assistència i la confiança que han demostrat a la nostra associació durant aquest mandat. A continuació va procedir a seguir l’ordre del dia: balanç dels comptes anuals dels exercicis 2015-2019; evolució del nombre de socis i empreses que utilitzen els nostres serveis laboral i fiscal; exposició dels objectius assolits i els nous projectes previstos per als pròxims anys. Seguidament es va obrir la ronda de precs i preguntes.

La sessió va continuar amb la votació per escollir la nova Junta Directiva del Grèmi, per als 4 anys vinents. Van presentar la seva candidatura tretze socis per cobrir els onze càrrecs de què disposa la Junta Directiva. El percentatge de vot va ser d’un 40% del total d’associats.

Els onze membres escollits es reuniran en els pròxims dies al local del Grèmi on faran el repartiment dels càrrecs i les tasques amb què cada un ha de començar a treballar.

Finalment el Secretari General de la Federació, Ramon Solsona va explicar les darreres novetats del conveni d’hostaleria i les inspeccions que està fent el departament d’hisenda a les empreses del nostre sector.