Assemblea General 2013

El proper dia 9 d’abril tindrà lloc a l’Aula de Formació “Manel Martin” l’assemblea anual de la Federació d’Hostaleria de Lleida en la que es passarà l’informe de gestió, el balanç econòmic de l’any 2012 i es presentaran els pressupostos per 2013.

Com sempre l’assemblea es oberta a tots els associats no sols per parlar de la gestió econòmica sinó per exposar els suggeriments i millores que creguin necessaries per l’associació.