Assemblea de l’Associació de Càmpings 2013

El passat dilluns 16 de setembre a l’Aula de Formació de la Federació d’Hostaleria de Lleida, va tenir lloc l’Assemblea General dels Càmpings amb una important assistència dels seus membres. Es va passar el balanç econòmic de l’any 2012 ,es van presentar els pressupostos  i es van aprobar les quotes a pagar pel 2013.

Es va valorar la temporada  presentant les últimes dades de l’INE de les pernoctacions  comparades amb la província d’Osca. Les dades són devastadores sobretot amb el turisme estranger. Vegeu l’article de la setmana passada.

Per últim es va aprovar el pla de promoció per aquest any vinent, en el que pendran molta importancia les xarxes socials i la promoció online.

AssembleaCampingsinterior