Assemblea anual dels Càmpings de Lleida

El dijous d’aquesta setmana s’ha fet l’assemblea anual de càmpings. Van assistir representacions de 30 càmpings. Es va passar balanç de la temporada d’estiu, fent una valoració positiva amb alts i baixos, tot i que, globalment, per sota l’anterior. S’ha assolit record de pernoctacions d’estrangers, però s’ha registrat una forta baixada de pernoctacions nacionals.

En l’apartat promoció, s’ha presentat el projecte d’una nova web, orientada oferir informació als nostres clients i derivar vendes a les nostres webs.

En l’apartat comptes, es va aprovar els comptes del 2018, informar dels comptes 2019 i aprovar els pressupostos del 2020. Les partides més significatives, un augment de l’1,5% de les quotes, i la partida de 5.000 € de participació en les despeses de defensa del pla director urbanístic de Càmpings de Catalunya. La despesa total és d’aproximadament 50.000 € i es paga proporcionalment a les places amb els companys de Tarragona i Girona.

En l’apartat d’informació del Pla director de Càmpings i l’acord de resolució de conflictes relacionats amb la inundabilitat, s’informa que després d’obrir una moratòria d’un any per la tramitació de nous expedients de càmpings, el departament d’urbanisme està ultimant la redacció del pla. Per la complexitat s’explica per sobre la intensitat de les reunions, i la situació actual, centrada avui en el tema de densitats, superfícies i la disposició transitòria que regularà l’adequació dels càmpings existents. En relació amb la inundabilitat, els expedients dels plans especials presentats, estan pràcticament congelats, a l’espera del nou pla director. S’està treballant, per concretar la prova pilot de Sapi, i per aconseguir que es faci un nou estudi d’inundabilitat del Noguera Pallaresa, tal com es va fer amb la Garona.

S’informa d’Innocàmping, que s’organitza a Lleida, dins el marc de Municipalia, els pròxims dies, 22 al 24 d’octubre, de la jornada especifica de càmpings i del sopar de càmpings del dimecres 23.

Durant del dinar es parla de la possible afectació del canvi climàtic al nostre entorn i al món del turisme, de la consolidació de l’oci com a producte de primera necessitat, del període d’incertesa que estem creuant, tot i els bons resultats assolits, i de la necessitat d’estat pendent de l’actualitat per anar-nos adequant a les necessitats del client.