Aquesta temporada de nadal, millor

Tots els indicis marquen que aquest desembre serà el millor després del 2008. La Fehr acaba de publicar els indicadors d’activitat de l’INE al 7,3 % de mitja nacional, que amb el que ja portem acumulat, ens situa a nivells prop del 2008.

També ho confirma el nombre de treballadors, l’última data de finals de novembre, però amb aquesta tendència i amb percentatges similars.

També els hotels tancaran l’any amb bons números. De Cehat es pronostica un creixement de la rendibilitat en un 35,43 % per aquesta temporada d’hivern.

A veure si poc a poc anem consolidant aquestes dades.