Aprovació del nou Decret sobre mesures d’autoprotecció. Un Decret més ajustat a la realitat

La Direcció General de Protecció Civil ha aprovat el text definitiu del Decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, que ve a derogar el Decret 82/2010, de 29 de juny, d’idèntic nom.

Abans de res, volem posar de manifest l’esperit reformista de l’actual Direcció General. Aquesta ha pres nota de la impossibilitat de compliment de l’antic Decret, i mitjançant la negociació i les aportacions d’associacions com la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA, FECALON, CONCAT i tècnics i entitats de sectors varis als quals afectava aquest Decret, s’ha consensuat un text més ajustat a la realitat.

El Decret que es va a aprovar ahir, no modifica amb prou feines cap mesura de seguretat en locals recreatius musicals, tenint en compte que per a aquelles activitats de menys de 2.000 persones d’aforament, l’anterior decret no ha arribat a tenir aplicació pràctica a causa de la seva impossibilitat de compliment. És un reglament tècnic, que estableix un mitjà de comunicació directe entre activitats i administració a nivell de Protecció Civil, departament que gràcies a aquest sistema té accés a les dades relatives als mitjans que disposa una activitat en cas d’emergència.

Malgrat que el mateix s’està estudiant pels nostres Serveis Jurídics, ja es pot avançar que la valoració inicial es positiva, en tant que amb el nou Decret queden excloses de l’obligació de tenir Pla d’autoprotecció les activitats d’entre 500 i 999 persones d’aforament, i els requisits que es demanen a les activitats, tant respecte dels contingut mínims dels plans d’autoprotecció, com especialment dels mitjans mínims d’autoprotecció. Això, ho entenem fonamental en una època de recessió econòmica, i a més, molt més ajustat que el contingut del Decret 82/2010.

Com elements indicatius, respecte dels mitjans mínims d’autoprotecció, es pot remarcar:

  1. El fins ara vigent Decret 81/2010, obligava al fet que determinades tasques anessin realitzades per vigilants de seguretat, mentre que en l’actualitat algunes d’aquestes podran ser realitzades per personal qualificat de l’establiment, designat a aquest efecte. Això podria permetre que el nou Reglament d’Espectacles doni opcions a substituir aquesta figura.
  2. Ja no serà necessari disposar d’un desfibril•lador automàtic per activitats recreatives de menys de 2000 persones d’aforament (abans ho era a partir de 1000), i que aquest element amb dues persones formades per fer ús, serà suficient en lloc d’haver de comptar amb una ambulància SVI (Suport Vital Bàsic). A més, no es tanca en banda l’Administració, i deixa oberta la possibilitat que es justifiquin altres mitjans alternatius al Pla d’autoprotecció.

Únicament trobem com a punt especialment contrari als interessos de les activitats d’oci, la possibilitat que els Ajuntaments puguin incloure mitjançant normativa Local, a través d’un informe motivat, activitats diferents de les incloses en el text, perquè allò pot suposar una evident desigualtat entre establiments i competència deslleial. És a dir, que una Corporació Local podria incloure l’obligació de disposar del Pla d’Autoprotecció a establiments de menor aforament o diferents als establerts en la norma.

Sempre hem entès que s’ha d’invertir dotant als establiments de tots els recursos possibles en matèria de seguretat, podent afirmar a dia d’avui que a Catalunya es troben els establiments més segurs del món.

No obstant això i tenint en compte el manifestat, entenem que la implantació de nous mitjans ha de realitzar-se quan siguin necessaris, proporcionals i a més accessibles econòmicament depenent del tipus d’establiment.

Creiem, per tant, que aquest nou text s’aproxima molt més a la realitat de les nostres activitats que el vigent fins ara.

Respecte als càmping, el nou Decret no estableix canvis importants.

Tenim a la vostra disposició el text complert. Si el necessiteu ens ho feu saber i us el remetrem. També podeu consultar la nota de premsa que ha publicat la Generalitat.

Properament us ampliarem aquesta informació.

Noticia relacionada
El Govern actualitza el catàleg d’activitats i centres que han d’elaborar plans d’autoprotecció i simplifica en temps i costos la seva tramitació