Anunci de convocatòria d’ajuts empresarials pel sector turístic i restauració COVID19 per la ciutat de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha publicat la convocatòria pel sector turístic i de restauració dels ajuts per la COVID 19.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones treballadores autònomes i empreses afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, del sector turístic determinats en el Llei 13/2002 de 21 de juny, de turisme de Catalunya, com ara els establiments d’allotjament turístic, hotels, apartaments turístics, establiments de turisme rural; les empreses turístiques de mediació, organitzadors professionals de congressos, i explotadors d’habitatges d’ús turístic; els establiments i activitats d’interès turístic; les guies de turisme habilitats i els allotjaments juvenils.

També s’inclouen les activitats de l’hostaleria i la restauració com són: tavernes, cellers, cafeteries, bars, cafè-bars, cafès-espectacle i assimilables. Pubs, bars de copes amb o sense actuacions musicals i assimilables. Restaurant, bar-restaurant i assimilables. Terrasses. Gelateries, xocolateries i orxateries.

Termini de d’execució de les accions subvencionables:

  • Despeses / inversions realitzades dins el període comprès entre 01/04/2020 i 30/09/2020.

Quantia dels ajuts:

  • 50% de la despesa/inversió subvecionable.
  • Un màxim de 1.200€ d’ajut per persona beneficiària.
  • 60.000€ de pressupost total per aquesta convocatòria

Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions:

  • Els ajuts són incompatibles amb altres que es puguin sol·licitar per les mateixes actuacions a l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms, mentre que es consideraran compatibles amb els que es puguin sol·licitar a altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

Termini de presentació de les sol.licituds:

  • del 16 de setembre al 30 de setembre de 2020

Altra Informació

Lloc de presentació:

Accés al tràmit (Certificat digital)