Ampliació del termini de presentació d’impostos fins el 20 de maig

Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei 14/2020, de 14 d’abril pel qual s’amplia el termini de presentació de les declaracions i autoliquidacions trimestrals a presentar abans del 20 d’abril, fins el dia 20 de maig de 2020.

Algunes de les autoliquidacions afectades són l’IVA, el pagament a compte de la renda de persones físiques, les retencions de lloguers i de treballadors, les declaracions d’operacions intracomunitàries i també el pagament a compte de l’Impost de Societats, entre d’altres.

Cal assenyalar que també s’amplia el termini de presentació de declaracions a pagar amb domiciliació bancària, que passa del 15 d’abril al 15 de maig de 2020.

Ara bé, aquests terminis només s’amplien per a aquelles empreses que tinguin un volum d’operacions inferior o igual a 600.000 euros l’any 2019. De manera que, les empreses que haguessin facturat un import superior, hauran de presentar els impostos en el termini ordinari que finalitza el 20 d’abril.

L’ampliació d’aquest termini ha estat reclamada des de l’inici de l’estat d’alarma per les entitats representatives de petites i mitjanes empreses davant de de la gran dificultat de recopilar tota la documentació necessària i fer-la arribar a les assessories corresponents amb la suficient antelació. Més encara, tenint en compte la quantitat de tràmits excepcionals que han hagut d’assumir les assessories en els darreres setmanes, mentre les oficines d’atenció presencial de les diferents administracions estan tancades.

Ajornaments especials COVID19

D’altra banda continuen vigents els ajornaments extraordinaris que permeten a les PIMES amb facturació inferior a 6.010.121,04 euros l’any 2019, ajornar 6 mesos tots els impostos estatals que s’hagin de presentar entre el 14 de març i el 30 de maig, incloses les retencions.

L’import total màxim a ajornar és de 30.000€ i durant els primers 3 mesos, no es meritarien interessos.

Per la seva banda, la Generalitat va acordar la suspensió del termini de presentació d’autoliquidacions per una durada igual a la de l’estat d’alarma així com la presentació excepcional de l’Impost Turístic del segon semestre de 2019, el dia 20 d’octubre, junt amb el del següent semestre, en lloc del dia 20 d’abril.