Ampliació de la dotació de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2018

S’amplia l’import màxim del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments (s’inclouren bars i restaurants) en el marc de la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 28 de juny de 2018, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2018 (ref. BDNS 406420), en la quantitat de 900.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/770.0001/641 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l’any 2018.

L’import total ampliat d’aquesta convocatòria passa a ser d’una quantitat màxima de 7.400.000,00 euros.

Documentació relacionada
Ampliació de dotació (DOGC núm. 7758 de 29.11.2018)
Convocatòria (DOGC núm. 7657 de 05.07.2018)
Bases reguladores (DOGC núm. 7651 de 27.06.2018)