Al·legacions a la taxa de terrasses i de l’IBI de l’Ajuntament de Lleida

HOSTALERIA DE LLEIDA presenta al·legacions a les ordenances fiscals de la taxa de terrasses i de l’IBI de la ciutat de Lleida i torna a demanar l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses per l’estiu.

A les al·legacions presentades per HOSTALERIA DE LLEIDA en el termini d’informació pública que ha atorgat l’Ajuntament de Lleida a l’expedient d’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals de la taxa de terrasses (taxa d’ocupació de la via pública) i de l’IBI, s’ha manifestat el nostre desacord amb l’augment d’un 1,5% que ha proposat La Paeria per a l’any 2020.

Respecte a l’Ordenança de la taxa de terrasses el nostre desacord es basa a dir que l’Ajuntament de Lleida no ha tingut en compte a l’hora de fixar l’import de les tarifes per a l’exercici 2020 que l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA de la GENERALITAT ha iniciat durant l’any 2019 i amb caràcter retroactiu des de l’1/01/2016, una campanya de requeriments per l’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials contra tots aquells titulars de concessions administratives i de llicències municipals de terrassa de la ciutat de Lleida i d’altres poblacions de Catalunya. Aquests requeriments estan motivats per un canvi de criteri de l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA que des de l’entrada en vigor de la normativa que regula l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, mai havia exigit el seu pagament als titular de llicències de terrasses. Aquest impost suposa el pagament a la Generalitat del 4% de l’import de la taxa de terrasses cada any, per la qual cosa considerem que la taxa d’ocupació de la via pública de Lleida no s’ha d’augmentar perquè l’Ajuntament de Lleida ha tingut coneixement d’aquests requeriments per part de la Generalitat.

D’altra banda, HOSTALERIA DE LLEIDA ha tornat a sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Lleida que incorpori de manera definitiva a l’Ordenança Municipal de l’ús de la via i els espais públics de Lleida, l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses en 30 minuts de l’horari vigent de diumenge a dijous en el període comprès entre l’11 de maig i el 29 de setembre. A més, també s’ha demanat que si aquesta ampliació de l’horari de tancament de les terrasses no s’incorpora de forma definitiva a l’Ordenança, l’Ajuntament de Lleida la torni a concedir per a l’any 2020, tal com ha fet durant els anys 2018 i 2019.