Al febrer, el model 347

Durant aquest mes de febrer es presenta el Model 347 que relaciona les operacions amb tercers, tant clients com proveïdors, que s’han dut a terme durant l’any 2018 i superen el total anual de 3.005,06€, IVA inclòs.

Què s’hi declara?

 • Vendes de mercaderies o serveis a un mateix client, que superin els 3.005,06€ anuals.
 • Ingressos de màquines escurabutxaques, per sobre dels 3.005,06€ anuals.
 • Adquisició de béns o serveis a un mateix proveïdor, per més de 3.005,06€ anuals.
 • Compres o vendes d’immobilitzat o traspassos de negoci, superiors a 3.005,06€ anuals.

Com es declara?

 • Els imports es declaren IVA inclòs, és a dir, la base imposable més l’IVA.
 • Es distingeixen els tipus d’operació com ara ingressos, compres, subvencions, etc.
 • Es consignen les dades trimestralment.
 • S’indiquen els cobraments en efectiu superiors a 6.000€.

Qui el presenta?

 • Empresaris individuals amb activitat econòmica i societats.
 • Comunitats de propietaris.
 • Administracions públiques.
 • Altres ens amb activitat econòmica.
 • Comunitats de propietaris, en relació a algunes operacions.

És aconsellable confrontar els imports amb els seus clients i proveïdors per poder detectar possibles errors o incidències. Tot i així, no sempre coincidiran les dues declaracions ja que per exemple, es pot justificar que el client hagi rebut la factura més tard i per tant l’hagi inclòs al trimestre següent als seus llibres comptables, a l’IVA i al model 347.

Per a qualsevol aclariment que preciseu al respecte, adreceu-vos nostre Departament Fiscal.