Ajuts pel sector turístic de la Cerdanya i Ripollès

RESOLUCIÓ EMC/2/2021, de 4 de gener, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

S’han publicat les bases que regulen els ajuts per autònoms i empreses del sector turístic de la Cerdanya i Ripollès per compensar la pèrdua econòmica per la situació de crisi ocasionada per la COVID 19.

Beneficiaris:

 • Guies de turisme habilitats i guies de muntanya.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic: Establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Agències de viatge
 • Establiments i activitats d’interès turístic: Congressos i turisme de reunions, Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i medi natural i excursions, Senderisme, Cicloturisme, Enoturísme, Ecoturísme, Activitats aquàtiques i naútiques, Escoles d’esquí.

Requisits:

 • Establiments d’allotjament turístic: estar inscrit al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic: estar donat d’alta als epígrafs d’ IAE: 685, 686, 861.1 i informar de l’import liquidat en concepte d’Impost sobre estades d’establiments turístics entre octubre de 2019 i setembre de 2020 i el nombre d’establiments en gestió fins març del 2020.
 • Per les demés activitats mirar detall en el apartat 3 d’aquesta resolució.

Quantia:

 • Guies de turisme habilitats i guies de muntanya: 1.500€
 • Establiments hotelers, allotjaments rurals, apartaments turístics, empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic i càmpings: 10.000€
 • Agències de viatges: 1.500€
 • Establiments i activitats d’interès turístic: 7.500€

Sol·licitud:

 • En el cas que ja s’hagi presentat la sol·licitud en l’anterior convocatòria del 20 de novembre, NO S’HAURÀ DE FER CAP PETICIÓ. La informació ja presentada s’incorporarà en aquest nou expedient.
 • En el cas que no s’hagi optat a l’ajut de la convocatòria del 20 de novembre s’haurà de presentar sol·licitud amb el formulari normalitzat a través de l’apartat tràmits de  la web de la Generalitat de catalunya (http://tramits.gencat.cat) o per Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)
 • La signatura de la sol·licitud es farà unicament amb mitjans electrònics admesos en seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Concessió:

 • El procediment de concessió es el de concurrència no competitiva i es resoldrà per ordre de presentació de les sol·licitud.
 • No requerirà justificació en l’acreditació del compliment dels requisits de la Base 3 de la resolució sens perjudici dels controls que es puguin fer posteriorment a la concessió de la subvenció.

Pagament:

 • Pagament únic en el moment  de la resolució de la concessió.

Acumulació d’ajuts:

 • Es poden acumular amb altres ajuts relatius a les mesures d’ajuts per donar suport a l’economia en el context actual del brot del la COVID 19.
 • Es poden acumular amb altres ajuts sotmesos al llindar de 800.000€ del marc temporal respectant el la quantia màxima permesa.
 • Es poden acumular  amb altres ajuts de minimis.
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort