Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Característiques
S’ amplien els terminis d’ ajornaments i fraccionaments per tendre requeriments fins el 30 d’ abril de 2020.

Quantia
No aplica.

Lloc de presentació
No aplica.

Normativa
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463

Observacions
Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858