Prestació extraordinària de cessament d’ activitat

Es poden acollir a aquesta prestació les empreses activitat de les quals s’ ha suspès directament pel RD Llei 8/2020 de 18/03/2020: aplica a l’ activitat de BAR, RESTAURANT i ALLOTJAMENT. També altres activitats que sense haver estat suspeses poden demostrar reducció d’ ingressos.

Característiques
Cal estar afiliat d’ autònom i d’ alta d’ IAE en data 14 de març de 2020 i al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Les empreses. Les activitats BAR. RESTAURAT i ALLOTJAMENT no hauran d’ acreditar reducció d’ ingressos.

Quantia
70% de la base de cotització al règim d’ autònom. És a dir, qui està pagant 283,32€, cotitza per la base mínima de 944€ i la prestació seria de 660€. Si es cotitza més doncs la quantia serà major. De moment la durada és 1 mes.

Lloc de presentació
Es tramita a través de la mútua a la que l’ empresa estigui adherit.

Normativa
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463

Observacions
Si necessites mes informació o ajut pots trucar a Hostaleria de Lleida, 973248858