Línia de finançament de l’ Institut Català de Finances – Avalis Liquiditat.

Característiques
L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Quantia
Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del principal.
Préstecs de les entitats financers a partir d’1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l’ICF pel 75% del principal.

Termini
Fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.

Interès
Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.

Comissions
Comissió d’Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l’import de l’aval formalitzat. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Lloc de presentació
Les entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb l’ICF i Avalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 75% d’aval, es poden posar en contacte amb l’ICF al correu electrònic: informacio@avalis.cat
Les empreses interessades es poden posar en contacte amb les seves entitats financeres que els facilitaran més informació.