Oberta la convocatòria per sol·licitar les ajudes a l’ocupació de la Fundació MAPFRE

El Programa “Accedemos” d’ajudes a l’Ocupació és un projecte impulsat per FUNDACIÓN MAPFRE que busca fomentar l’ocupació a través del suport a les petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials amb necessitat de contractar i manca de recursos per fer-ho.

Aquests ajuts constitueixen una iniciativa estratègica per a la Fundació i s’emmarquen dins del seu Programa Social d’Ocupació, que promou i impulsa l’accés al món laboral de les persones aturades amb especial atenció a aquelles que més dificultats troben per accedir a un lloc de treball.

Beneficiaris
Fundació MAPFRE adreça aquests ajuts a petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials que generin ocupació cobrint una vacant amb una persona, major d’edat, sense limitació d’edat alguna, en situació legal d’atur a Espanya. Es prioritzarà la contractació de persones que portin més temps en aquesta situació d’atur.

Durada
L’ajuda s’atorgarà amb una durada màxima de NOU mesos complets de contracte.

Dotació pressupostària
La Fundació atorgarà un mínim de 500 ajudes dotades cadascuna d’elles amb la quantitat màxima de CINC-CENTS EUROS (500 euros) al mes per a contractes a jornada completa i d’una quantitat màxima de TRES-CENTS EUROS (300 euros) al mes per a contractes a mitja jornada, durant nou mesos, començant a comptar de l’acceptació i signatura del conveni que formalitza la concessió de l’ajut sol·licitat, respectant els terminis estipulats en aquestes bases, fins a un màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 €) o DOS MIL SET-CENTS EUROS (2.700 €) segons correspongui, o la quantitat inferior que coincideixi matemàticament amb el salari net mensual del emprat durant aquests nou mesos.

Quantia

  • Es concedirà una ajuda per valor de fins a 2.700 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 300 €) per a aquells contractes de mitja jornada.
  • Es concedirà una ajuda per valor de fins a 4.500 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 500 €) per a aquells contractes de jornada completa.
  • Només s’abonarà l’ajuda corresponent al temps treballat.

Lloc de presentació
Per sol·licitar una de les 500 ajudes disponibles en aquesta convocatòria hauràs de seguir els passos que s’indiquen al web de la convocatòria.

Termini de presentació
La convocatòria d’Ajudes a l’Ocupació llança la seva sisena edició que finalitzarà quan es concedeixin les ajudes previstes o, si no, el 16 de juliol de 2018.

Normativa
Bases de la convocatòria