Adhesió al sistema de segells de l’Agència Catalana de Turisme

Adhesió al sistema de segells de l’Agència Catalana de Turisme .

El projecte Benvinguts ha cobert la seva etapa inicial: assegurar la competitivitat dels establiments lleidatans orientats als senderistes i cicloturistes.

Aquest any finalitza el termini per a que els establiments de Benvinguts s’afiliïn a l’ACT i posteriorment s’adhereixin als segells. Per a facilitar aquest traspàs, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha  negociat amb l’ACT un acord especial molt avantatjós:

1. Afiliació a l’ACT

a. Es podrà fer en qualsevol moment d’aquest any 2017 gratuïtament. A partir del moment en què us afilieu, podreu gaudir dels avantatges dels establiments afiliats: http://act.gencat.cat/marques-i-segells/avantatges/

b. Començaran a pagar la quota d’afiliació a l’ACT de 200€ a inicis de 2018. El cost d’afiliació és el mateix que costaria fer la renovació de l’auditoria, que tocava passar de nou aquest any. En pagar la quota, l’auditoria us queda coberta per 2 anys més i l’establiment es beneficia del pla d’accions del Patronat i de l’ACT.

2. Adhesió als segells

a. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida bonificarà la quota de l’any 2018, per adherir-se als dos segells, de senderisme i de cicloturisme. Els establiments que ja estiguin afiliats a l’ACT i que compleixin uns requisits, podran gaudir d’aquest bonificació, valorada en 1000€.

Descarregar la llista de requeriments per obtenir la bonificació 2018

Els establiments que no s’afiliïn i s’adhereixin a l’ACT seran automàticament donats de baixa de Benvinguts el dia 30 de novembre de 2017.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, a través de la Secretaria Tècnica del projecte, dedicarà tot el mes d’octubre a fer l’acompanyament del procés als establiments que ja estiguin afiliats.

Font. Patronat de Turisme Diputació de Lleida

Notícia Relacionada
Gratuïtat d’adhesió a les marques i segells de l’ACT