Actuacions a seguir contra Movistar per la interrupció temporal del servei de telefònia i internet

    • La reclamació per la interrupció temporal del servei de telefonia i internet patits en el negoci, s’ha de fer de forma individual per cada empresari, exposant els fets de la vostra reclamació, al tel. 900.120.900 (Empreses de MOVISTAR) o enviar un burofax certificat amb avís de rebuda i certificat de contingut o carta certificada amb avís de rebuda, a la següent adreça:

MOVISTAR
C/ Gran Vía, núm. 28
28013 MADRID

    • MOVISTAR us donarà un núm. de incidència a la vostra reclamació.
    • La reclamació per la interrupció temporal del servei de telefonia i internet patit en el vostre domicili particular també s’ha de fer de forma individual al tel. 1004 (Particulars de MOVISTAR).
    • És important fer la reclamació perquè la interrupció temporal del servei de telefonia i internet dona dret, respectivament a una indemnització i a una compensació, en les factures de MOVISTAR, prevista a l’art. 15 i 16 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas (normativa que us adjuntem).
    • Un altre tema és la responsabilitat de MOVISTAR pels danys que la interrupció temporal del servei hagi pogut provocar al negoci (ja sigui en concepte de lucre cessant o altres danys patits). Aquests danys s’han de determinar, quantificar econòmicament, i el que és més important, s’han d’acreditar. El primer pas, un cop determinats, quantificats i acreditats aquests danys, seria reclamar extrajudicialment de forma fefaent davant MOVISTAR (mitjançant burofax certificat amb avís de rebuda i certificat de contingut). En cas de no ser atesa aquesta reclamació extrajudicial, quedaria oberta la via judicial per interposar les accions judicials corresponents.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament Jurídic de la Federació d’Hostaleria de Lleida (Sr. Javier Portolés. Tel. 973.24.88.58 , e-mail: jportoles@hostaler.org )