ERTO’S: Aclariment de com s’ha d’actuar en les obertures dels nostres negocis

El Real Decret Llei 18/2020 de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, ens diu en el seu article 1:

  • Continuaran amb ERTO FORÇA MAJOR TOTAL, les empreses que tenen impediment per obrir el seu negoci, fins al 30 de juny.
  • Canviaran a ERTO FORÇA MAJOR PARCIAL, les empreses que puguin recuperar parcialment o totalment la seva activitat fins al 30 de juny.

Si en la vostra empresa es manté la causa de força major per la qual se us va aprovar l’ERTO ja sigui perquè:

  • a la fase que esteu en la vostra zona no se us permet fer obertura del negoci – seria el cas dels establiments situats a la regió sanitària que estan en la Fase 1 de desescalada, que obliga a mantenir els establiments tancats i només fer ús de les terrasses- pot ser que no tingueu terrasses o que decidiu no obrir-les per diferents motius justificats.
  • bé perquè tot i tenir la possibilitat d’obrir parcialment, ho podeu gestionar els propietaris-autònoms
  • o bé valorant les circumstàncies particulars de l’establiment tals com ubicació, inexistència de clients, cost d’obertura … No té viabilitat la represa immediata de l’activitat.

En qualsevol d’aquests supòsits o d’altres d’aplicació analògica consideraríem que l’opció empresarial de mantenir l’ERTO Força Major Total és justificada i, per tant, correcta i així ho defensarem davant l’administració, segons el criteri que adopti.

En definitiva: encara que ens canviïn les circumstàncies, el RD Llei 18/2020 no ens obliga a reprendre activitat, si tenim les CAUSES JUSTIFICADES DE LA DECISIÓ que hem pres, ja sigui mantenir-se a l’ERTO FM total o canviar a l’ERTO FM parcial.

També és important indicar, que si voleu desafectar a algun dels vostres treballadors, aviseu a la vostra gestoria un o dos dies abans de la data d’efectes.

Hem elaborat un certificat de responsable (per comunicar a la TGSS si estem en ERTO FM TOTAL O ERTO FM PARCIAL), ja que en un primer moment s’havia indicat que potser seria necessari. Finalment i ara com ara, només cal comunicar-ho pel vostre gestor a través de la web de la Seguretat Social.

Us adjuntem el certificat de responsable per si el necessiteu en algun moment.