Acció prevista a curt termini

En una altra línia estem concretant un projecte en l’àmbit nacional per argumentar consistentment la defensa d’una demanda de reclamació patrimonial contra les diferents administracions.

No ens tocarà altre remei que reclamar. Tenim un any per fer-ho i és millor esperar per saber fins on arriba el dany, però ja estem coordinant-nos per començar a treballar, perquè tingui el mínim cost.

Us mantindrem informats,