Abril, índex contractació treballadors a la província de Lleida superior a la mitja espanyola del sector

El passat mes d’abril, Lleida ha tancat amb una bona noticia, un augment mig interanual del 7.5 % dels treballadors contractats al nostre sector. La mitja espanyola és de 5,7 % . Hem de recordar que el mateix mes de l’any passat teníem -6,1%, en alguns mesos del 2013 i 2012 hem tingut el record en dades percentuals de pèrdua de treballadors. Ara des de el més de desembre tenim dades positives.

A partir del novembre del 2013, que es va fitxar amb un 0% de variació interanual, s’han repetit percentatges positius, que s’han anat incrementant poc a poc, i aquest més s’han disparat a un 7.5 % d’augment. La plantilla mitja a Lleida aquest mes d’abril ha estat de 7630 treballadors al nostre sector. Hem de tenir en compte que la setmana santa, i per tant la cloenda de la temporada de neu, l’any 2013 va ser a finals de març.

La mitja espanyola va iniciar el canvi de tendència a positiu el mes de juliol del 2013, i es va consolidant amb percentatges que van augmentant. Veurem si en els propers mesos continua la tendència positiva a Lleida i ens anem aproximant a les mitges espanyoles, el que consolidaria una clara tendència a l’alça.

Informe FEHR:  Treballadors afiliats a la Seguretat Social amb alta a l’hostaleria

Evolucio interanual contractacio hostaleria 1000pxl