Balanç del Turisme a Lleida 2012

Després de la presentació de l’ informe elaborat per Hostaleria de Lleida “El Tursime de Lleida necessita atenció “ i presentat a totes les administracions així com a la premsa, el passat dia 14 de maig vam poder tenir la primera resposta seriosa a la nostra crida. Es tracta d’ un informe de caire científic que ha estat elaborat per UDL.

Ponents

De l’informe es desprén que Lleida ha ingressat prop de 796M€ per l’activitat turística, durant l’últim any. 4 de cada 10 euros procedeixen de la despesa que fan els visitants d’un dia i que no fan pernoctacions. Aquests conclou que “el turisme de Lleida aguanta millor la crisi, però li falta musculatura”.

Els ingressos del turisme lleidatà s’han reduït un 1,3%, contrastant amb l’augment a Catalunya, pel del fort creixement del turisme estranger i el pol d’atracció que fa Barcelona. L’autor de l’estudi, el geògraf Paco Garcia, ha dit que “el competidor de Lleida s’havia vist que era Osca o Catalunya interior, però el gran competidor de Lleida és Barcelona ciutat, que està centrifugant el turisme a Catalunya”.

Una situació que preocupa al sector, com també que més de la meitat de les pernoctacions es fan en allotjaments no regulats, és a dir, segones residències o apartaments de lloguer.

Segons el president de la federació d’hostaleria de Lleida, Juan Antonio Serrano, això serv

eix per orientar el sector i els negocis turístics, no sempre basats en els allotjaments hotelers. El nombre de turistes s’ha reduït en 2% durant l’últim any, sobretot els procedents de la resta de Catalunya i l’estat espanyol. En canvi, l’estranger creix, però només suposa el 15%.

Fgarcia    Ponent3   Ponent2

Document Relacionat

Balanç del Turisme a Lleida 2012