El Govern Espanyol publica una guia de bones pràctiques de cara a la reincorporació de treballadors no essencials el proper dimarts

11 d’abril de 2020

El Govern espanyol ha publicat una guia de bones pràctiques per prevenir els contagis de COVID-19 amb la previsió de la reincorporació el proper dilluns/dimarts de tots aquells treballadors que exerceixen tasques no essencials i  que no les poden dur a terme a través de  teletreball.

Algunes de les recomanacions que fa es fan en aquesta guia són:

  • La distància interpersonal i la higiene estricta.
  • No acudir al lloc de treball si es tenen símptomes o haver tingut contacte amb afectats.

Documents relacionats
Guia de bones pràctiques al centre de treball
Nota de premsa