Archives for 1 octubre, 2020

Mesures de recolzament als treballadors autònoms

Mesures de recolzament als treballadors autònoms(Articles 13, 14 i Disposició Addicional Quarta del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació) La finalitat d’aquestes mesures és garantir uns ingressos a aquells treballadors autònoms que es veuen afectats per la suspensió de l’activitat, de conformitat amb una resolució administrativa, aquells altres que no tenen […]

Novetats laborals, Erto’s i ajudes als autònoms

Novetats laborals, Erto’s i ajudes als autònomsA última hora, dia 29 al matí, s’ha arribat a un acord, que no ens acaba d’agradar, però que coneixent-se, ofereix un marc de referència molt important al món laboral. No ens agrada; hem de continuar garantint els llocs de treball en l’entorn més insegur que hem conegut, l’autoritat laboral desconfia dels restaurants, quan hem […]

RD Llei 33/2020 de 30 setembre: Mesures urgents per l’Impost sobre les Estades en Establiemnts Turístics “Taxa Turística”

RD Llei 33/2020 de 30 setembre: Mesures urgents per l’Impost sobre les Estades en Establiemnts Turístics “Taxa Turística”AJORNAMNET I FRACCIONAMENT Amb caràcter excepcional, els obligats tributaris que han de presentar i ingressar les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponents als períodes de liquidació dels semestres compresos entre l’1 d’octubre del 2019 i el 31 de març de 2020 i entre l’1 d’abril del 2020 i el 30 de […]

Prorrogades 15 dies més les restriccions sanitàries a 19 municipis de la Noguera

Prorrogades 15 dies més les restriccions sanitàries a 19 municipis de la NogueraEl DOGC del dijous 1/10/2020 publica la Resolució SLT/2394/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera. Recordem que els 19 […]